Home
Naše služby pro klienty

Naše služby pro klienty

Oceňování nemovitostí

Realitní činnost

Právní služby

Financování

Veřejné dražby

Rady a doporučení

Ostatní služby

On-line odkazy

Kdo jsme

Oceňování nemovitostí

Oceňujeme pro níže uvedené bankovní ústavy :

HYPO stavební spořitelna


Zajistíme zpracování ocenění pro:


• bankovní ústavy
• nákup a prodej nemovitostí
• veřejné dražby
• konkurzní řízení
• atd.

Podklady pro ocenění nemovitosti:

• kopie snímku katastrální mapy (popř. geometrický plán – např. při rozdělení stávajících parcel)
• výpis z katastru nemovitostí na veškeré předmětné budovy, jednotky, pozemky
• nabývací titul (kupní smlouva, dědická, darovací atd)
• stavební povolení / územní rozhodnutí
• kolaudační rozhodnutí/ povolení změny užívání
• stavební plány – řez a půdorysy
• technická zpráva / popis stavby
• prohlášení vlastníka / smlouva o výstavbě (pouze u bytových/nebytových jednotek)
• smlouva o dílo včetně příloh/ časový harmonogram/ rozpočet nákladů
• nájemní smlouvy / přehled očekávaného nájemného
• evidenční listy u bytů s vázaným resp. regulovaným nájemným
• smlouvy o zřízení práv odpovídajících věcným břemenům
• smlouvy o zřízení předkupního práva
• demoliční výměr v případě odstranění stávajících staveb včetně rozpočtu na demolici
• ostatní informace dle potřeby sdělené při prohlídce nemovitosti

 

Home | O nás | Nákup | Prodej | Oceňování | Kontakt | Help | Site map
Euronemovitosti.cz © Macháček 2006 | Privacy Policy | Terms Of Use