Home
Naše služby pro klienty

Naše služby pro klienty

Oceňování nemovitostí

Realitní činnost

Právní služby

Financování

Veřejné dražby

Rady a doporučení

Ostatní služby

On-line odkazy

Kdo jsme

Právní poradenství


Právní služby :

- zpracování smluvní dokumentace pro prodej či koupi nemovitosti včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí
- sepsání nájemních/podnájemních smluv
- zřízení či zrušení věcného břemene včetně jeho zápisu do katastru nemovitostí
- zřízení či při splnění podmínek výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí
- převody bytových/nebytových jednotek
- převody družstevních bytů (práv a povinností spojených s členstvím v družstvu)
- zajištění bezpečného předání peněz (kupní ceny) formou notářské či bankovní úschovy dle přání klienta
- zajištění zaměření novostavby formou geometrického plánu včetně podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí
- spolupráce při vyhotovení předávacího protokolu při fyzickém předání zakoupené či prodávané nemovitosti
- právní poradenství v oblasti nemovitostí dle požadavku klienta

Provádíme veškeré právní poradenství související s činností naší společnosti.

Home | O nás | Nákup | Prodej | Oceňování | Kontakt | Help | Site map
Euronemovitosti.cz © Macháček 2006 | Privacy Policy | Terms Of Use