Home
Naše služby pro klienty

Naše služby pro klienty

Oceňování nemovitostí

Realitní činnost

Právní služby

Financování

Veřejné dražby

Rady a doporučení

Ostatní služby

On-line odkazy

Kdo jsme

Realitní činnost

Zprostředkování prodeje:
• residenčních nemovitostí - rodinné domy, byty, rekreační objekty a pozemky
• komerčních objektů a nebytových jednotek (obchodní plochy, kanceláře, sklady atd.)

Zprostředkování pronájmu:
• bytů, RD
• kancelářských a obchodních prostor
• komerčních objektů
• rekreačních objektů

Doklady nutné k prodeji nemovitosti:

Osobní vlastnictví :

• aktuální výpis z katastru nemovitostí
• snímek katastrální mapy
• nabývací listina (kupní smlouva, dědické rozhodnutí, darovací smlouva, dohoda o zřízení práva osobního užívání pozemku …. atd.)
• znalecký posudek (zajistí naše realitní kancelář)
• u právnických osob (s.r.o., a.s.) výpis z obchodního rejstříku
• projektová dokumentace a další dokumenty dle potřeby

Družstevní vlastnictví :

• aktuální výpis z katastru nemovitostí
• snímek katastrální mapy
• stanovy družstva
• potvrzení o členství, výši členského podílu a míře jeho splácení (anuita)
• výpis z obchodního rejstříku
• projektová dokumentace a další dokumenty dle potřeby

ostatní informace dle potřeby sdělené při prohlídce nemovitosti

Doklady nutné k pronájmu nemovitosti:

• aktuální výpis z katastru nemovitostí
• snímek katastrální mapy (např. výrobní areály)
• projektová dokumentace a další dokumenty dle potřeby

Zprostředkování prodeje:


• residenčních nemovitostí - rodinné domy, pozemky, rekreační objekty a byty
• komerčních objektů a nebytových jednotek (obchodní plochy, kanceláře, sklady atd.)

Zprostředkování pronájmu:

• komerčních objektů
• kancelářských prostor
• bytů

 

Home | O nás | Nákup | Prodej | Oceňování | Kontakt | Help | Site map
Euronemovitosti.cz © Macháček 2006 | Privacy Policy | Terms Of Use